A középmértékű büntetéskiszabás már a Csemegi-kódex óta foglalkoztatja a jogalkotókat, jogalkalmazókat és jogtudósokat. Ennek köszönhetően hazánkban újból és újból beiktatásra kerül a büntetéskiszabás szabályai közé. A tanulmány a Csemegi-kódextől egészen a hatályos jogszabályig mutatja be az előzményeit a jogszabályok szövegén és a jogtudósok véleményén keresztül.

A Szerző bírósági titkár.