A közigazgatási és munkaügyi bíróságok előtt folyó közigazgatási perekben a felperes keresetlevele alapján közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata történik. A felperes a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg, illetve ezt követően a per jogerős befejezéséig a közigazgatási határozat alapján foganatosítandó hatósági végrehajtás felfüggesztését kérheti. Figyelemmel arra, hogy a jogerős közigazgatási határozat azonnal végrehajtható a végrehajtás felfüggesztése igen nagy jelentőséggel bír. A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet minden egyes ügyben külön‐külön, egyedileg kell megvizsgálni. Nincsen olyan általános szabály, amit minden ügyben egységesen lehetne alkalmazni. A Pp. legutóbbi módosítása, a 2/2006. számú jogegységi határozat és a folyamatosan bővülő bírói gyakorlat nagyban segíti az eljáró bírót és a kérelmet benyújtó felet is. Ezeket a gyakorlati segítségeket gyűjtöttem össze jelen tanulmányban, rámutatva az egyes határozatok sajátosságaira.

A Szerző bírósági titkár.