A tanulmány célja a közigazgatási eljáráson belül a fellebbezés jogintézménye hazai jogfejlődésének bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése, összevetése. A téma tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges fogalmak, mint a közigazgatási hatósági eljárás, stb. meghatározását követően a szerző a fellebbezés egy-egy részintézményével foglalkozik a 20. század elejétől napjainkig terjedő időszakban alkotott jogszabályok alapján részletesen, különös figyelemmel a hatályos szabályozásra figyelemmel.

A szerző bírósági titkár.