A közelmúltban bekövetkezett lakossági hitelezési válság előtérbe helyezte a hitelezési politikában a fogyasztóvédelmi szabályokat. A lakossági hitelkihelyezés, a jelzáloghitelek szorosan összefüggenek a zálogjog érvényesítésével. A zálogjogi szabályok pontos ismerete, megfelelő alkalmazása elengedhetetlen a kölcsönügyletekből eredő jogi problémák megoldása során. Másrészt a végrehajtási eljárást is átfogja azzal, hogy a zálogjog érvényesítésének fő területe a bírósági végrehajtás. Jelen tanulmányomban ezért a zálogjogi rendszerünket és érvényesítésének elveit foglaltam össze.

A Szerző bírósági titkár.