A szakértő bizonyítási eszköz, amely a bíróság hiányzó szakértelmét pótolja valamely bizonyítandó tény meghatározásához, vagy értékeléséhez. A szakértő feladata, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleményével segítse a tényállás megállapítását és a szakkérdés eldöntését, tehát a szakértő a bíróság segédszerve. A szakértő perbeli alkalmazása azonban nem is olyan egyszerű feladat, maga a kirendelés időzítése, a helyes kérdésfeltevés, és a szakértői vélemény értékelése, adott esetben az aggályosság esetén követendő eljárás is eredményezhet nehéz helyzeteket, amelyet a bírónak az eljárási törvény, a szakma gyakorlata és saját élettapasztalata alapján kell megoldania. Tanulmányomban a szakértő alkalmazásának leglényegesebb szabályait igyekeztem bemutatni, a teljesség igénye nélkül.

A Szerző bírósági titkár.