A tanulmány a 2015. november 1. napján hatályba lépett közbeszerzési törvény, és az annak alapját képező EU irányelvek rendelkezéseinek keretei között mutatja be a fenntartható és szociális szempontok érvényesítésének lehetőségeit a nyertes ajánlattevők kiválasztása érdekében. Az “horizontális klauzulák” alkalmazási lehetőségeinek színterei kibővültek az új szabályozás alapján, és ezzel lehetővé vált, hogy az egyes tagállami vagy ajánlatkérői szociális célkitűzések érvényre jussanak a közbeszerzések területén is.

A Szerző bírósági titkár.