A dolgozat témája a társadalombiztosítási és családtámogatási pénzbeli ellátások jogosulatlan felvétele esetén a visszakövetelés szabályainak átfogó ismertetése. Szakterületenként bemutatja a visszafizetési kötelezettség szabályait, a követelésérvényesítést, a méltányosság módját, valamint a jogorvoslati lehetőségeket. Kitér a jogi szabályozás közös vonásaira és a különbségeire. Felhívja az eljárásban részt vevők figyelmét a felelősségre, a szabályok betartására, különös tekintettel a költségvetés és a pénzügyi alapok védelmére. A dolgozat a kormányhivatalok jelenlegi struktúrájában dolgozó érintett szakterületek ezzel foglalkozó kormánytisztviselőinek biztosít segítséget, továbbá minden érdeklődő számára összefüggéseket tár fel a tárgykört érintően.

A Szerző jogtanácsos, főosztályvezető.