A dolgozat a végrehajtási eljárás és a polgári perrendtartás kapcsolódási pontját vizsgálja. A végrehajtási eljárás különlegességét az adja, hogy a polgári perrendtartás szabályainak alkalmazása és betartása – ahogy az dolgozatomban bemutatásra kerül – túlnyomórészt nem a bíróság feladata, hanem az önálló bírósági végrehajtó felelőssége. Kérdés, hogy az eljáró végrehajtó – akiknél csak az utóbbi időben került bevezetésre a kötelező jogi képzettség – milyen „útjelzőkkel” találkozik jogalkalmazása során, tekintve, hogy mind a jogtudomány, mind a bírósági joggyakorlat sok ellentmondást tartalmaz. Mindezekre tekintettel a dolgozat a gyakorlatban legtöbb gondot okozó jogértelmezési kérdések bírósági joggyakorlatát dolgozza fel, megkísérelve egyértelmű választ adni azokra.

A Szerző joghallgató Pécsi Tudományegyetem, Végrehajtási jogi szakjogász szak