2018. január 1. napjával hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. E jogszabály hatálybalépésével jelentősen változik a közigazgatási per tárgya, ebből adódóan a hatásköri szabályok is, illetve lényeges változások következnek az illetékességi szabályok tekintetében is. Tanulmányom célja a közigazgatási perrendtartás hatásköri és illetékességi szabályainak bemutatása tekintettel arra, hogy ezen szabályok ismerete alapvető fontosságú, hiszen azok megsértése egy jogorvoslati eljárásban hatályon kívül helyezési ok.

A Szerző bírósági titkár.