Az igazságügyi szakértők a szakértői véleményük beterjesztésével egyidejűleg díj- és költségjegyzéket is beterjesztenek, melyben kérik a szakértői munkadíjuk és költségeik megtérítését. A kirendelő hatóság feladata a díj- és költségjegyzékek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet szabályaira figyelemmel történő megvizsgálása, és döntés a díj- és költségjegyzék elfogadhatóságáról. Az igazságügyi szakértők a díjjegyzékeik benyújtása során több okból hibázhatnak, mely a díjjegyzékük hiányainak pótlásához, vagy szakértői díj- vagy költségigényük a díjjegyzéktől eltérő megállapításához vezethetnek. A szakértők által elkövetett hibák közül több igen gyakori. A tanulmányunkban a szakértők által benyújtott díjjegyzékek jellemző hibáit gyűjtöttük össze a Gödöllői Járásbíróságon szerzett több éves tapasztalataink alapján.

Mindkét Szerző bírósági titkár.