Az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényt, amely 2018. július 1. napján lép hatályba. Dolgozatomban az új büntetőeljárási törvénynek a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések – különös tekintettel a letartóztatás – szabályainak változását igyekszem bemutatni, kitérve a letartóztatás lehetséges alternatíváira is.

A Szerző bírósági titkár.