A cikk az adós által a Vht. 48. § (3) és (6) bekezdésébe foglaltak
alapján előterjeszthető kérelmekkel foglalkozik, röviden érintve a végrehajtást kérő és a zálogjogosult
által előterjesztett kérelmeket is annak érdekében, hogy jól érzékelhető legyen az a különbség, ami a
különböző felek által előterjesztett felfüggesztés iránti kérelmeket megkülönbözteti egymástól.

A Szerző bírósági titkár.