Az írás célja a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök, étrendkiegészítők reklámozásának felügyeletét végző intézményrendszer ismertetése, a témakörrel kapcsolatban reklámfelügyeleti hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek feladat-, és hatáskörének áttekintése, illetve gyakorlati működésük ismertetése. A gyógyászati termék reklámozásával kapcsolatos szabályozás és a kialakított intézményrendszer igen speciális. A vonatkozó jogszabályok megsértése sok esetben a szabályszegőnek a hagyományos polgárjogi jogkövetkezményeken túl súlyos hatósági szankciókkal is számolniuk kell. Amennyiben a szabályszegés a versenyre is kihatással van, úgy a Gazdasági Versenyhivatal, egyéb esetben a fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró Fejlesztési Minisztérium rendelkezik hatáskörrel az ügy elbírálására, és szankcionálásra. E két szerv eljárása során szakmai kérdések megválaszolására szakhatóságként bevonható a Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet, mely szerv bizonyos regisztrációs, és bizonyos reklámfelügyeleti hatósági jogköröket is magáénak tudhat, sőt korlátozottan, és szigorúan felügyelt módon, de nyomozati jogkört is kapott.

A Szerző bírósági titkár.