Tanulmányomban arra a kérdésre próbálok rávilágítani, hogy milyen védelem illeti meg az anyaméhen kívül létrejött és be nem ültetett embriót (in vitro embrió). Emberi lénynek tekinthetőek -e ezen embriók? A jogfilozófiai előzmény bemutatását követően a nemzetközi szemléletet is érintve a hazai szabályozást helyezem nagyító alá.

A Szerző bírósági titkár.