Az egyetemi tanulmányaim alatt elkészítendő első évfolyamdolgozatom témájának a jogi személyek köréből választottam ki az egyesületeket. Amellett, hogy ez a téma már az előadások és a szemináriumok alatt is megragadta a figyelmemet, már több mint egy éve tagja vagyok az egyetem mellett működő önszerveződő közösségnek is, így a gyakorlatban is volt szerencsém ezzel a jogi személy konstrukcióval találkozni. A dolgozatomban a felsőoktatási intézmények mellett működő “egyetemi egyesületek” jogszabályi hátterét és működését igyekszem bemutatni, végighaladva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) a jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezésein és az egyesületekre kialakított egyedi szabályokon. Mindezek mellett az alkotmányos, egyéb törvényi és nemzetközi szabályzást is beépítve a tanulmányba.

A Szerző az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar joghallgatója.