A tanulmányban a jogi személynek minősülő üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben a belső piacon folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát kívánom bemutatni a vonatkozó irányelv rendelkezéseinek ismertetésével, figyelemmel az Európai Unió Bíróságának ezzel kapcsolatos eljárására. Ismertetem továbbá az előzetes döntéshozatali eljárás menetét, illetve
ennek a hazai jogalkalmazásra gyakorolt hatását az ilyen típusú ügyekben.

A Szerző bírósági titkár.