A szabálysértések elbírálásakor a bűncselekményi tényállásokkal való egyezőség és különbözőségből fakadó döntési nehézségek megoldási lehetőségei. A jogi szabályozásból adódó kettősségek történeti áttekintése és a jelen szabályozás dualitása. Az elhatárolási problémák megoldásában felhasználható, a bírói gyakorlat által kimunkált eseti döntések, elvi döntések, jogegységi határozatok, valamint a jogalkotó szándékának felismerését könnyítő lehetőségek.

A Szerző bírósági titkár.