A tanulmány a törvényes képviseletre, illetve a törvényes képviselőre vonatkozó polgári jogi szabályok áttekintését követően a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) azon szabályait részletezi, amelyek a fiatalkorú terhelt törvényes képviseletével kapcsolatosak. A fiatalkorú terhelt és a törvényes képviselő személyének meghatározását követően felsorolja és részletezi a Be.-ben elszórtan található törvényes képviselői jogosultságokat, majd bemutatja a nyomozási, illetve vádemelési szakban alkalmazandó egyéb releváns részletszabályokat.

A Szerző bírósági titkár.