Az utóbbi években tapasztalt gazdasági felélénkülés, és a szerteágazó, nemzetközi, főként uniós érintettségű gazdasági kapcsoltok kialakulása következményeként a jogvitába torkolló szerződéses kapcsolatok folytán indult gazdasági per lefolytatásának előkérdéseként a magyar bíróságnak sok esetben abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy egyáltalán van-e az ügyben a joghatósága. Joghatóság kérdésében az Európai Unió területén a 44/2001/EK rendelet és az annak 2015. január 10. napjától helyébe lépő 1215/2012 EU rendelet szabályai az irányadóak.

A tanulmány elsőként a fent említett uniós rendeletek joghatósági szabályait mutatja be, majd a joghatóság és az alkalmazandó jog kérdését feszegető, a Pécsi Törvényszék által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban egy nemzetközi érintettségű joghatósági megállapodás Európai Unió Bírósága általi értelmezését vázolja.

A Szerző bírósági titkár.