A tanulmány a büntetőeljárás egy speciális diverziós formájátt, a büntetést kiváltó mediációt mutatja be. Speciális jelentőségét az adja, hogy a közvetítői eljárás az egyetlen, hatékony, alternatív eszköz, amely a büntetőjogban, a sértett és az elkövető közötti relációban peren kívüli megoldásul szolgálhat.

A tanulmány elején a Szerző a mediációt a magyar büntetőeljárásban kialakuló diverziós formák fejlődésének egyik állomásaként mutatja be. Ezt követően egy rövid külföldi kitekintés után tér ki a büntetőjog területén, majd a szabálysértési eljárás során alkalmazott közvetítői eljárás szabályainak bemutatására. Utóbbi fejezeten belül a Szerző szabálysértések során eljáró titkárként, személyes tapasztalatait felhasználva fejti ki kritikai észrevételeit. A dolgozat végén – összefoglaló gyanánt – vizsgálja a közvetítői eljárás jelentőségét és hasznosságát egy rövid közvélemény-kutatás eredményeinek bemutatása tükrében.

A Szerző bírósági titkár.