A tanulmány a jogi képviselők részére, a végrehajtás elrendelése és annak foganatosítása során megállapítható munkadíjra és költségtérítésre vonatkozó szabályokat mutatja be. Részletesen foglalkozik a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) számú IM rendelet rendelkezéseivel. Szerepelnek benne továbbá a gyakorlatban felmerülő nehézségek, és ezen problémák megoldási lehetőségei.

A Szerző bírósági titkár.