A nők és férfiak közötti bérszakadék több évtizede megoldatlan kérdés az Európai Unióban. A tanulmány áttekinti az Európai Unió vonatkozó jogszabályait, valamint az Európai Unió Bíróságának esetjogát. A Szerző arra a megállapításra jut, hogy az egyik legszabályozottabb területről beszélhetünk, a bírósági gyakorlat pedig tágan és a lehető legrugalmasabban értékeli a jogi normákat. Ebből következően a megoldás tagállami szinten keresendő, a kormányok feladata az egyenlő bér elvének biztosítása. Ez azonban nemcsak feladat, hanem érdek is egyben, mivel többek között a bérszakadék jelensége komoly terhet jelent a tagállami költségvetésnek.

A tanulmányban egy külön fejezet foglalkozi a magyar implementáció és joggyakorlat témájával, párhuzamba állítva az Uniós szabályozással és bírósági esetjoggal.

A Szerző bírósági titkár. A tanulmány angol nyelven íródott.