A tanulmány – mely korábbi: A biztosítási intézkedés jogi szabályozása és annak ellentmondásai a bírói gyakorlat tükrében című tanulmány szerves folytatása – részletesen vizsgálja a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmek elbírálásának bírósági gyakorlatát, különös figyelemmel a kialakult joggyakorlatra. Sorra veszi az elbírálás során vizsgálandó szempontokat és rokon jogintézményekről is szót ejtek, továbbá következtetést von le a szabályozás és a megvalósuló joggyakorlat között rejlő ellentmondások és összhang vonatkozásában. A tanulmány végén a Szerző javaslatot tesz a biztosítási intézkedés alkalmazásának hatékonyabbá tételét segítő szabályozási módokra.

A Szerző bírósági titkár.