A tanulmány összefoglalja a zálogjogosult bekapcsolódásával kapcsolatos szabályokat a nemperes eljárástól kezdve egészen a zálogjogosult bekapcsolódásának engedélyezésével kapcsolatos peres eljárásig. Bemutat néhány gyakorlati problémát is, amelyre a végrehajtást foganatosító bíróságok szolgáltattak megoldást.

A Szerző jogtanácsos.