A tanulmány a törvényes vád jogintézményét mutatja be – ahogy arra a cím is utal –, három különböző szempontból.

A „Törvényes vád?” című részben egy rövid történeti áttekintést és bevezetést követően választ ad arra a kérdésre, hogy mit jelent a vád törvényessége, a kérdés hogyan helyezhető el a büntető jogterületen belül.

Ezt követően a „Törvényes vád!” címet viselő fejezetben bemutatja az egyértelműen a törvényes vád talaján álló hatályos büntetőeljárási szabályozás gerincét, azokra a kritériumokra koncentrálva, amelyek tekintetében az új büntetőeljárási törvény újdonságot hoz.

A harmadik, „Törvényes vád?!” című részben pedig az új Be. témához kapcsolódó szabályozását tekinti át a Szerző, megvizsgálva azt is, hogy a vád törvényessége továbbra is kritérium marad-e a büntetőeljárásban.

Címszavakban: a törvényes vád múltja, jelene, jövője.

A Szerző alügyész.