A dolgozatban az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos problémákat, a joggyakorlat neuralgikus pontjait térképezi fel a Szerző, kifejezetten a fiatalkorú sértettek, illetve elkövetők vonatkozásában.

A hazánkban egyre gyakoribb bűncselekményi kör a fiatalkorúakat halmozottan hátrányosan érinti, elkövetői szempontból, mert súlyos lelki traumák feldolgozatlansága állhat a háttérben, míg sértetti szemszögből a különösen traumatizáló hatás miatt. A dolgozat nem csak a magyarországi hatályos joggyakorlat fogalmi és gyakorlati nehézségeit foglalja össze, hanem mindezek szociológiai hátterét is.

A Szerző bírósági titkár.