A büntetőeljárás egyik központi kérdése, hogy egy emberi cselekményt milyen ok vált ki és ahhoz az elkövetőt milyen érzelmi-akarati viszony fűzi. Ennek a kérdésnek a megválaszolásában segítséget nyújt a forenzikus pszichiátria és pszichológia tudománya. Egyben rávilágítanak arra, hogy az affekció (érzelem, hangulat) az ember mentális világának egyik összetevője, ami mélyen befolyásolja a racionális gondolkodás folyamatát, így hatással vannak a tudatos – de olykor agresszív – emberi magatartásra.

A dolgozat az affektivitással, mint az igazságügyi pszichiátria egyik alapfogalmával, valamint annak büntetőjogi vonatkozásával, az erős felindulásban elkövetett emberölés tényállásával foglalkozik.

A Szerző bírósági titkár.