Szlovénia alkotmányában és törvényeiben példaértékű módon biztosítja az őshonos nemzeti közösségeket megillető jogokat, így a nyelvhasználati jogokat is. Az alkotmányos jogok és különjogok maradéktalan érvényesülésének azonban gátját képezi az, hogy a részletszabályok kidolgozása elmaradt, vagy nem az Alkotmánnyal összhangban és az alkotmánybírósági állásponttal történt meg. Nem létezik olyan jogszabály sem, mely kötelezően előírná a kétnyelvű területen működő közigazgatási, igazságszolgáltatási szerveknél foglalkoztatott személyek számára a nemzeti közösség nyelvének ismeretét. Csorbul a bírósághoz való fordulás joga, így sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.

A Szerző titkár a Főtitkárságon a Szlovén parlamentben, a DMNÖK tanácstagja (2014-2018).