A tanulmány bemutatja a poligraf alkalmazásának modelljét, a poligráf hazai szabályozását. Vizsgálja a poligráf alkalmazását a büntetőeljárás alapelvei tükrében. A poligrafos műszeres vizsgálat bemutatása a vizsgálat alanya és a vizsgáló szemszögéből, valamint a megbízhatóságot csökkentő tényezőket elemzi, melyben nyomatékosan jelentkezik a média szerepe. A Szerző tételesen foglalkozik a poligráfos vizsgálat helyével és szerepével a felderítésben és a bizonyításban, mely során összeveti a bizonyítási cselekményekkel (kihallgatás, szembesítés, felismerésre bemutatás, szakértői – és szaktanácsadó vizsgálat). Bemutatja továbbá a komputeres grafometriás vizsgálatot, a rétegzett hangelemzést, a hőkamera vizsgálatot, a funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatot és a monofotót. A jogszabályi és szakirodalmi hivatkozások mellett egy konkrét eset elemzését is végig viszi.

A Szerző bírósági titkár.