A tanulmány azon kérdéseket feszegeti és válaszolja meg, melyek elvezetnek ahhoz, hogy egy gyermek- vagy fiatalkorú miért fordul el a közösségtől és társadalomtól, viselkedése miért válik deviánssá, mi motiválja a bűncselekmény elkövetésére, majd végül miért válik bűnözővé. A Szerző felvázolja, hol húzódik a büntethetőség alsó korhatára Magyarországon, milyen statisztikai mutatói vannak a gyermek – és fiatalkori bűnözésnek. A Bűnös vagy áldozat című fejezetben kitér a család szerepére és kiemelkedő súlyára a téma vonatkozásában. Kifejti továbbá az iskola másodlagos szocializációs szerepét, és az iskolai erőszak jelenségét, valamint azt, hogy milyen sajátos tulajdonságai vannak azoknak a fiataloknak, akik „letérnek a kijelölt ösvényről”. Vizsgálódásai központi eleme, a gyermek, vagy fiatal korban elkövetett bűncselekmények okaira ad elméleti válaszokat a V. fejezet.

A Szerző bírósági titkár.