A közhasznú szervezetek társadalmunkban kiemelt figyelmet kapnak. A jogalkotó egyrészt jutalmazza a különleges státuszt, másrészt – az „átlagos”, nem közhasznú szervezetekhez képest – szigorúbb működési kereteket határoz meg számukra, melyek részben a működés során, részben a bírósági nyilvántartásba vétel során teljesítendő követelmények.

A Szerző bírósági titkárként 2014 óta foglalkozik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával, melynek során nagy tapasztalatot szerzett a civil szervezetek bírósági ügyeinek intézésével kapcsolatban. Jelen tanulmány bemutatja a közhasznú szervezetek jogi státuszát, a közfeladatok ellátásában betöltött szerepüket, a közhasznú szervezetekkel kapcsolatos bírósági ügyintézés egyes gyakorlati kérdéseit – átfogó képet ad a közhasznú jogállású civil szervezetekről, az elméleti megközelítésen át a kialakult bírósági gyakorlatig.

A Szerző bírósági titkár a Nyíregyházi Törvényszéken.