Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett a határokon átnyúló családjogi jogviták száma, melyek között különös figyelem irányul a gyermektartásdíj határokon átnyúló végrehajtásának kérdéseire. Ezen kérdés az elmúlt hatvan évben többször vált a nemzetközi kodifikáció kiemelt területévé, mivel számos nemzetközi egyezmény próbálta segíteni a jogosultakat abban, hogy a tartási kötelezettség megsértéséből eredő, határokon átnyúló jogi konfliktusok hatékonyan feloldásra kerülhessenek és a tartásdíjnak – az annak fizetésére kötelezettektől való – hatékony és gyors behajtására sor kerülhessen.

A tanulmány az anyagi jogi szabályok rövid ismertetését és a jogfejlődési folyamat rövid áttekintését követően a jelenleg hatályos belföldi végrehajtási szabályok érintőleges ismertetését követően a határokon átnyúló végrehajtás egyes kérdéseire fókuszál.

A Szerző bírósági titkár.

A tanulmány az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázat keretében készült 2019-ben.