A fogyasztó megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz való joga alapvető jogként jelenik meg, ugyanis a tájékoztatáshoz való jog deklarálása a felek (a vállalkozás és a fogyasztó) közötti egyensúlyhiány kiegyenlítését szolgálja.

A tanulmány a tájékoztatáshoz való jog megjelenési formáit mutatja be a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződési alapelvei és az Egyes Szerződések című Harmadik Részének fogyasztói szerződései körében. Részletesen vizsgálja az együttműködési és a tájékoztatási kötelezettség szabályait, az általános szerződési feltételeket, az elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatos ide vonatkozó szabályokat és az akadályközlési kötelezettséget.

A Szerző bírósági titkár.