A tanulmány témája a hazai gyermekközpontú igazságszolgáltatás eredményei a büntetőeljárásban, kitérve néhány nemzetközi dokumentumra és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás történeti alakulására. A mű ismerteti, hogy a különleges bánásmódot igénylő személyekre vonatkozó rendelkezések, illetve a fiatalkorúakra vonatkozó speciális eljárásjogi szabályok – kitérve a fiatalkorúak bíróságára is – megfelelnek-e a nemzetközi elvárásoknak, és a magyar büntető igazságszolgáltatás gyermekbarátnak tekinthető-e.

A Szerző bírósági titkár. A dolgozatot a Pécsi Tudományegyetem fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzésének keretében készült 2020. december hónapban, melyet a Szerző 2021. január 17. napján aktualizált.