A tanulmány bemutatja és rendszerezi a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanokra vonatkozó jogi szabályozási környezetet (vagyongazdálkodási, ingatlannyilvántartási, illetve eljárásjogi szempontból), rámutatva e területek speciális jogi jellegére, majd részletezi ezen ingatlanok tényleges hasznosíthatóságának lehetőségeit, reflektálva az egyes felmerülő problémákra, azok aktualitására és végül összegzésképpen megvizsgálja a Szerző hipotézisének igazolhatóságát.

A dolgozat a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszéke által posztgraduális képzés keretében szervezett Vagyongazdálkodási szakjogász szakirányú továbbképzésre készült.

A Szerző bírósági titkár a Miskolci Törvényszéken, ezt megelőzően 7 évig a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának jogtanácsosa volt.