A cikk a pénzügyi beszámoló készítése során kötelező számviteli jogszabályi hátteret mutatja be, a számviteli alapelveken keresztül egészen a beszámoló formai követelményéig. A számviteli alapelvek kapcsán utalást tesz a közérthetőségre, annak érdekében, hogy a könyvelési kötelezettség készítése során ne csak a jogi szakemberek számára legyen érthető. A mérlegtételek alátámasztása kapcsán a leltár készítési kötelezettségre is kitér. Az írás segítséget nyújt a pénzügyi beszámoló elfogadásának kötelezettségében, felhívva a fegyelmet az azzal kapcsolatos közzétételi kötelezettségre is.

A Szerző bírósági titkár, gazdasági büntetőjogi szakjogász, társasági és cégjogi szakjogász.