A vagyonrendezési eljárás egy cégjogi nemperes eljárás. Az eljárás kérelemre és hivatalból is indulhat, ha a megszüntetési eljárás (végelszámolás, kényszertörlés, felszámolás) után olyan vagyontárgy kerül elő, amelynek a törölt cég volt a tulajdonosa. E szabályozás valós célja az, hogy a cég cégjegyzékből való törlését követően a nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartásban, gépjármű-nyilvántartásban) félrevezető módón szereplő vagyontárgyak tulajdoni helyzetét korrigálja. Napjainkban azonban az eljárást kezdeményezők szeretnék felhasználni ezt a jogintézményt a vagyontárgyak tulajdoni helyzetének a teljes körű rendezésére (például elbirtoklásra, kötelmi igényt megalapozó szerződésekre hivatkoznak).

A tanulmány bemutatja az eljárás fontosabb szabályait, a jogintézmény problémás területeit. Fókuszál még a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásáról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) vagyonrendezési eljárás szabályait érintő legutolsó módosítására a 2019. évi LXV. törvény szabályaira.

A Szerző bíró.