A magánvádas eljárás lehetőségét az Alkotmánybíróság szerint az a felismerés indokolja, hogy „a magánszférába történő büntetőjogi beavatkozás egyes esetekben nem a leghatékonyabb módja a sértett és a terhelt közötti konfliktus megoldásának”. Vannak olyan bűncselekmények, amelyek esetén – bár a magyar büntetőjog az eljárásjogi legalitás elvét követi – lehetőséget kell teremteni a sértett számára, hogy eldönthesse, kívánja-e a tettes megbüntetését.

A tanulmány a hatályos Be. huszadik részében szabályozott magánvádas eljárás úgymond elsőfokú bírósági eljárást megelőző részének speciális szabályait veszi górcső alá, kitérve ezen külön eljárás sajátosságaira, így arra, hogy hogyan is indul meg ezen eljárás, a sértett ezen eljárásban betöltött szerepére, a magánindítvány és magánvád jelentőségére, milyen bűncselekmények esetében van egyáltalán helye a magánvádas eljárásnak, a bíróság teendőire és a személyes meghallgatásra, mint a magánvádas eljárás egyik jellemző sajátosságára.

A Szerző bírósági titkár.