A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények nem éppen számítanak közkedvelt területnek a büntetőjog művelői körében, figyelemmel arra, hogy már az elkövetési magatartás(ok) megfelelő átlátása sem nélkülöz bizonyos háttérjogszabályi ismeretet. Nincs ez máshogy a bennfenntes kereskedelem esetében sem, ahol a bűncselekmény „valódi” meghatározását nem is a büntetőjogi, hanem a közösségi normában – az 596/2014/EU Rendeletben – találjuk meg.

A tanulmány a bennfentes kereskedelem büntetőjogi és közösségi jogi vizsgálatával a gyakorló jogászok számára ad támpontot arra az esetre, ha a „jó szerencséjük” összehozza őket ezzel a – büntetőjogilag is tilalmazott – magatartással.

A Szerző bírósági titkár a Budapest Környéki Törvényszéken.