A tanulmány a gyermeki jogok hazai jogszabályi hátterét, az Alaptörvényben megjelenő gyermeki jogok ismerttetését követően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) foglalt minden gyermeket megillető gyermeki jogok részletes bemutatását végzi el. A Szerző arra keresi a választ, hogy hogyan érvényesülnek a nemzetközi elvek, iránymutatások a hazai szabályozásban és gyakorlatban.

A Szerző bírósági titkár.