A tanulmány a házassági pereken belül a házassági bontópereket mutatja be a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) vonatkozó rendelkezései alapján. Az elemzés a személyi állapotot érintő perek közös szabályaival kezdődik.

A Szerző bírósági titkár.