A tanulmány témája a fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntető eljárásjogi szabályok, illetve a diverziós eljárások. Az írás részletesen foglalkozik a feltételes ügyészi felfüggesztés, a közvetítői eljárás és a pártfogó felügyelet szabályaival. A Szerző arra a kérdésre keresi a választ, hogy megfelelő hatékonysággal működnek-e a diverziós eljárások, illetve a feltételes ügyészi felfüggesztés, vagy a közvetítői eljárás kerül-e gyakrabban alkalmazásra a fiatalkorúak vonatkozásában. A diverziós eljárások gyakorlati jelentőségét egy jogeset bemutatásán keresztül szemlélteti.

A Szerző bírósági titkár, a tanulmány a Pécsi Tudományegyetem fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzésének keretében készült.