A tanulmány két fő részre osztható. Az első részben a járművezetéstől eltiltás szabályainak áttekintésére kerül sor, kitérve a végleges hatályú járművezetéstől eltiltás alóli mentesítés speciális szabályaira, feltételeire. Az írás második részében a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szabályainak, valamint az alkalmazott vizsgálati módszerek bemutatására kerül sor, áttekintve azt is, hogyan határolható el az igazságügyi szakértői vizsgálat szabályaitól.

A Szerző bírósági titkár. A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézete Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász képzésének keretében készült szakdolgozatként.