A tanulmány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szerinti nemperes eljárásban a követelés, illetve a végrehajtási jog elévülésével kapcsolatos gyakorlati – főleg eljárásjogi – problémára világít rá. Az elévüléssel kapcsolatos rendelkezések alkalmazása folyamatos vitát generál a jogalkalmazás során, különösen a faktorcégek által tömegével megszerzett, elévült követelések végrehajtása során.

A Szerző bírósgi titkár.