A végrehajtási eljárás megindulását követően előfordulhat, hogy szükséges a végrehajtás felfüggesztése, átmeneti megakasztása. Jelen tanulmányban a nemperes eljárásban a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések – az uniós szabályozás kivételével -, valamint azon túlmenően az azzal kapcsolatos bírósági gyakorlat kerül bemutatásra, rávilágítva arra is, hogy a jogszabály egyértelmű rendelkezése hiányában a gyakorlat nem minden esetben egységes. A koronavírus járvány folytán kialakult élethelyzetek a felfüggesztés iránti kérelmek számának további növekedését eredményezte. A jogalkotó a koronavírus járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet során a végrehajtást érintően külön rendelkezéseket hozott, így annak felfüggesztése körében is, melyeket a tanulmány  szintén ismertet az arra vonatkozó gyakorlattal együtt.

A Szerző bírósági titkár.