A tanulmány bemutatja a keresetlevél formai, tartalmi kellékeire vonatkozó szabályokat. Felépítését tekintve három szerkezeti egységre tagolódik. Az első kettő, rövidebb rész a kereset, keresetlevél fogalmával, a keresetlevél alaki kellékeivel foglalkozik, míg a harmadik, a tanulmány gerincét adó rész a keresetlevél tartalmi követelményeire vonatkozó szabályozást veszi górcső alá az egyes tartalmi elemek részletes elemzése folytán.

A tanulmány a jogirodalmi, elméleti álláspontok mellett jelentős mértékben támaszkodik a releváns bírói gyakorlatra, szakmai állásfoglalásokra. A tanulmány a joganyag részletes ismertetésén, elemzésén túlmenően azt is vizsgálja, hogy a keresetlevélre vonatkozó hatályos szabályozás megfelelő egyensúlyt biztosít-e a professzionális pervitel, a perkoncentráció, mint a polgári eljárásjog két fontos elvének érvényesülése, illetve a felperes jogvédelmi igényének hatékony, egyszerű érvényesítése között.

A Szerző bírósági titkár. A mű a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának családjogi szakjogász képzése keretében szakdolgozatként készült. (2020/2021. II. félév).