A csecsemőgyilkosságok elkövetői jellegzetesen a szülő nők. A tanulmány áttekintést ad a női bűnelkövetőkről, a csecsemőgyilkosság jogszabályi hátteréről, jellemzőiről, valamint a bírói gyakorlatról.

A Szerző bírósági titkár. A mű a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Deák Ferenc Intézete Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzése keretében szakdolgozatként készült.