A végrehajtási eljárások túlnyomó többsége pénzkövetelések behajtása iránt folyik, előfordulnak azonban olyan esetek is, amikor a végrehajtandó határozat nem pénzfizetésre, hanem valamely cselekmény elvégzésére, meghatározott magatartás tűrésére, vagy azzal való felhagyásra vonatkozó kötelezést tartalmaz. Az Igazságügyi Minisztérium statisztikai oldalán közzétett statisztikai adatok alapján hazánkban a 2021. év III. negyedévéig bezárólag mindösszesen 619.348 végrehajtási ügy érkezett az önálló bírósági végrehajtókhoz, amelyből 1.811 meghatározott cselekmény végrehajtására irányult.

A tanulmány a meghatározott cselekményes végrehajtási eljárások közös szabályai mutatja be gyakorlati szemszögből. Ennek során mindenekelőtt röviden ismerteti a meghatározott cselekményes végrehajtásokra vonatkozó szabályok végrehajtási törvényben elfoglalt helyét, és a szabályozás szerkezeti felépítését. Majd betekintést nyújt a meghatározott cselekményes végrehajtások elrendelésével és foganatosításával kapcsolatos főbb rendelkezésekbe. Ezt követően pedig kitér a végrehajtási törvényben nevesített meghatározott cselekmények közül a gyermek átadása, valamint az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti speciális végrehajtások hatályos szabályaira.