Még napjainkban sem teljesen egyértelmű, hogy a gyep, illetve legelő területeken a művelési ág megváltoztatásához milyen hatósági engedélyek beszerzése szükséges az ügyfelek számára. Sok esetben előfordul, hogy a természetben már rég megváltozott állapotokat szeretnék adminisztratív szempontokból is lekövettetni, azonban ez már hosszadalmas közigazgatási hatósági eljárásokat eredményez. A területi természetvédelmi hatóságok nagy ügyszámban folytatnak le gyep/legelő területekkel összefüggően engedélyezési eljárásokat, melyek az ingatlanok művelési ágainak változtatásával állnak összefüggésben. A tanulmány ezen témakörben vázolja fel a jogi és igazgatási hátteret, mely által akár a jogkereső közönség is kaphat egy kis eligazítást a speciális eljárásrend tekintetében.

A Szerző jogtanácsos.