2022 júniusában a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel Flórián nevével fémjelzett Kriminalisztika című szakkönyv. “A kötet olyannyira újdonság, hogy nyomtatott formában még nem létezik, vagyis a mai napig csak online kiadványként vásárolható meg. A krimináltechnikai és a krimináltaktikai ismereteket magában foglaló nagyívű művet – mint általában minden érdemes kriminalisztikai kiadványt – kitörő örömmel fogadtam. A szakkönyvet itt és most jobbára csak a rendszer (vagy a felépítés) alapján ismertetem, valamint bemutatom a szerzői-szerkesztői gárdát. Azt gondolom, egy ekkora terjedelmű anyagnál ez sem kis teljesítmény. Kritikai észrevételeim ellenére, amelyek megfogalmazásakor csak és kizárólag a jobbítás szándéka vezérelt, bátram ajánlom e művet azoknak, akiknek a szerzők és a szerkesztők szánták: gyakorló jogalkalmazóknak, a büntetőügyekben eljáró hatóságok tagjainak, büntető ügyszakos ügyvédeknek, büntetés-végrehajtási alkalmazottaknak, egyetemi hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak, valamint minden kedves érdeklődőnek.”

Fenti sorok írója és egyben a recenzió szerzője Kovács Gyula mb. oktató a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, tudományos újságíró, az Obsitos Detektívek Lapja főszerkesztője.